Interneten böngészhető az „ős”-Cimbora és az Új Cimbora

Honlapunk felkérésére reagálva, a Benedek Elek-emlékév alkalmából és annak időtartamára a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár hozzáférhetővé tette az interneten a digitalizált állományának egy részét (amely eddig csak az intézménybe látogatók számára volt elérhető): a Cimbora (1922–1929) és az Új Cimbora (1933–1940) folyóiratok jelzett évfolyamainak anyagát.
A két kiadvány a www.bcucluj.ro címre kattintva böngészhető.
Az örvendetes fejlemény a kolozsvári egyetemi könyvtár aligazgatója, Poráczky Rozália hathatós közreműködésével és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár közvetítésével jött létre.

Cimbora

A Cimbora 1922. február 12-én indult a szatmári Szabadsajtó Könyvnyomda és Lapkiadó Rt kiadásában, kezdeményezője Szentimrei Jenő volt. Az ő felkérésére Benedek Elek a 29. számtól kezdődően szerkeszti a lapot Kisbaconból. Hetilapként indult, később havi három lapszámra tömörült  a megjelenése. Nyomtatták Nagybányán, Szatmáron, Baróton, a kiadóhivatal székhelye Szatmáron volt.
A lap alcíme: „jó gyerekek képes hetilapja”, majd „Románia és az utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja”. Verset, prózát, rejtvényeket, ismeretterjesztő cikkeket közölt. Helyet kaptak benne a magyar és egyetemes gyermekirodalom  klasszikusai, de Benedek Elek arra is ügyelt, hogy minél jobban bevonja a legjobb hazai kortárs szerzőket, többek között Áprily Lajos, Berde Mária, Kacsó Sándor, Karácsony Benő, Reményik Sándor, Sipos Domokos, Tompa László, Tamási Áron, Ignácz Rózsa közöl írásokat a lapban. A Cimborában közöl verset először Dsida Jenő 1923-ban. Ignácz Rózsa első írása is itt jelenik meg 1926-ban.
Az első világháborút követő időszak oktatási viszonyai között sok diák számára a Cimbora jelentette az egyetlen eleven kapcsot a magyar nyelvvel és a magyar irodalommal. Ezért is volt rendkívüli jelentősége az Elek nagyapó üzeni c. állandó rovatnak mely révén bensőséges kapcsolatot tartott fenn olvasóival. Az olvasói levelekre személyesen levélben, vagy a lap hasábjain válaszolt. A Cimborán keresztül Benedek Elek a világban való korszerű tájékozódásra, a hagyományok megbecsülésére, az anyanyelv ápolására nevelt: „az állam nyelvét meg kell tanulni, és édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejteni”.
Az utolsó lapszám 1929-ben jelent meg. Több ízben is történt kísérlet a Cimbora újjáélesztésére Benedek Elek halála után. 1937 – 40 között Új Cimbora címen jelent meg, majd 1990-92 és 1994-től napjainkig működik Cimbora néven gyermekeknek szóló irodalmi lap Erdélyben.

 

«« vissza | fel »»